Energetikai felújítás
Majosházi Református Általános

Célkitűzés

KEHOP-5.2.13-19-2019-00075

Számszerűsíthető eredmények:
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának
csökkenése (KWh/év): 421 260,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év): 45,6480
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték): 83,4600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás
csökkenés (GJ/év): 1 402,3260
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) : 0,0106