Energetikai felújítás
Majosházi Református Általános

KEHOP-5.2.13-19-2019-00075